Integritetspolicy

Maskinkonsulten Integritetspolicy

Maskinkonsulten värnar om sina Kunders personliga integritet. I denna integritetspolicy förklaras hur vi och varför vi samlar in och använder Kunders personuppgifter.

Maskinkonsulten är att betrakta som personuppgiftsansvarig, enligt GDPR, för den behandling av personuppgifter som Maskinkonsulten utför avseende Avtal som tecknas med Maskinkonsultens Kunder.

Som Personuppgiftsansvarig är Maskinkonsulten skyldig att behandla aktuella personuppgifter i enlighet med GDPR samt övriga lagar och förordningar som gäller vid varje tidpunkt.

Maskinkonsultens behandling av personuppgifter:

Genom att ingå Avtal med Maskinkonsulten samtycker Kunden till att Maskinkonsulten samlar in, lagrar, behandlar och använder personuppgifter för Avtalets fullgörande, administration av hyresförhållandet, samt för fakturering.

Kundens rättigheter

Varje registrerad har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om denne som behandlas av Maskinkonsulten och för vilka Maskinkonsulten är personuppgiftsansvarig genom att skriftligen kontakta Maskinkonsulten på anki@maskinkonsulten.se.

Varje registrerad har även rätt att begära att personuppgifter raderas eller att eventuellt felaktiga personuppgifter rättas.

Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning.

Cookies

Vilka cookies används på våra webbplatser och varför?

Google Analytics

Vi använder oss av Google Analytics för att samla statistik om hur vår hemsida används och kan förbättras. Här lagras uppgifter om IP-adress, typ av webbrowser och samt cookieinformation som du valt att dela med Google.

Är det lagligt att vi lagrar cookies och hanterar dina personuppgifter?

Vi lagrar cookies och behandlar dina personuppgifter som vi beskriver ovan – med samtycke från dig. Samtycket lämnar du i samband med att du går in på vår sajt.

Kan jag vägra cookies?

Du kan själv stänga av cookies i din webbläsares inställningar. I en del webbläsare ges du möjligheten att blockera alla cookies, acceptera förstapartscookies, eller rensa cookies varje gång du stänger ner din webbläsare.

Chrome
Safari
Firefox
Internet Explorer

Tänk på att vissa av hemsidans funktioner kanske inte fungerar som de ska om du väljer att radera eller blockera cookies.

Hur länge lagrar vi cookies?

Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet.

Ni kan känna er trygga hos oss och om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till oss på anki@maskinkonsulten.se